TIN HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CP PHÂN BÓN MÙA VÀNG THAM GIA TRIỂN LÃM HỘI CHỢ Agroviet 2015

          Công Ty CP phân bón Mùa Vàng tham gia hội chợ Agroviet 2015 nhằm giới thiệu quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế công nghệ Phân bón mới là tổ hợp phân viên nén nhả chậm đa năng có tích hợp cả yếu tố phân chuồng và nhiều hữu cơ nhằm cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản. Công ty Chúng tôi cũng thử nghiệm thành công loại phân bón 1 lần cho cả vụ mà có thể diệt và hạn chế tác hại của ốc bươu vàng đang là vấn đề nhức nhối của bà con trồng Lúa.