TIN HOẠT ĐỘNG

MÔ HÌNH PHÂN CON LƯỜI TẠI HUYỆN KIẾN XƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH

Theo đánh giá của chủ mô hình: Bón Phân Con Lười chúng tôi nhàn hơn vì chỉ cần bón một lần duy nhất cho cả vụ, Cây Lúa phát triển đều đều cân đối ít bị sâu bệnh và đạt năng suất vượt trội.