TIN HOẠT ĐỘNG

Thành quả lúa Đài Thơm Tám bón phân hiệu Con Lười F22 vụ Hè Thu năm 2022 của nhà anh Hải ở xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Cây Lúa cứng cây, thấp dàn, bộ lá dày, thẳng đứng, chống đổ ngã, giảm sâu bệnh hại, bông thóc to, nu bông, hạt mẩy.Hình ảnh được ghi lại ngày 26/08/2022.