TIN HOẠT ĐỘNG

7ha Lúa rvt bón phân hiệu Con Lười nhà anh Cường ở ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Anh Cường ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang chia sẻ kinh nghiệm và lợi ích khi sử dụng phân bón hiệu Con Lười cho cây Lúa. Anh Sơn đã áp dụng phân bón hiệu Con Lười cho 7ha lúa được 4 vụ. Ngày 26/08/2022 anh Cường ghi hình thực tế cánh đồng 7ha lúa RVT bón phân hiệu Con Lười F22 được 90 ngày tuổi so với lúa đối chứng.