TIN HOẠT ĐỘNG

Lúa OM18 bón phân hiệu Con Lười F22 của nhà anh Trí ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang được 80 ngày tuổi

Bông Lúa to, nu hạt, hạt chắc tới cậy, bộ lá thẳng đứng, giữ được màu xanh đến cuối vụ, không bị sâu bệnh hại. Đặc biệt là cây lúa cứng chắc, không bị đổ ngã