TIN HOẠT ĐỘNG

Thực tế lúa RVT bón phân hiệu Con Lười F22 của anh Hận ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu ghi hình ngày 03/08/2022

Cây Lúa được 90 ngày tuổi, cứng cây, lá dày, sạch sâu bệnh hại, bộ lá giữ được màu xanh đến cuối vụ, bông to, nu bông, chắc mẩy