TIN HOẠT ĐỘNG

Lúa IR504 bón phân hiệu Con Lười F22 của ông Lê Văn Nghĩa ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Ghi hình tại đồng ruộng ngày 04/05/2022: Cây Lúa được 20 ngày tuổi, thân cây mập, bộ lá dày, màu xanh sáng, sạch sâu bệnh hại.