TIN HOẠT ĐỘNG

Thực tế Lúa bón phân hiệu Con Lười của nhà anh Trinh ở xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An ghi hình ngày 21/07/2021

Cây Lúa cứng cây - lá dày, khả năng chống đổ ngã tốt, sạch sâu bệnh hại, bông thóc to, hạt chắc mẩy, vàng óng.