TIN HOẠT ĐỘNG

Thực tế cánh đồng lúa 35 ha bón phân Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười được 80 ngày tuổi của nhà anh Lâm ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Cây Lúa phát triển rất tốt, bộ lá đòng khỏe màu xanh sáng, sạch sâu bệnh hại, bông thóc oằn bông, nhiều hạt, chắc mẩy tới cậy.