TIN HOẠT ĐỘNG

Lúa bón phân CNSH hiệu Con Lười của nhà anh Tài ở xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Ghi hình ngày 17/07/2021, Lúa OM18 được 32 ngày tuổi, cây lúa phát triển rất tốt, nở bụi khỏe, thân cây to mập, bộ lá dày, sạch sâu bệnh hại, chưa phun xịt thuốc BVTV