TIN HOẠT ĐỘNG

Phân bón công nghệ sinh học hiệu Con Lười thế hệ F22 tiếp tục được xuất kho phục vụ bà con một số tỉnh Miền Bắc.

PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI giúp cây Lúa phát triển mập thân, đẻ nhánh tập trung, hạn chế cao dàn, dài lá, hạn chế đổ ngã trong vụ Mùa khi gặp thời tiếp mưa bão. Đặc biệt F22 là loại phân bón có thể sử dụng để đẩy cao năng suất tối đa trên 1 đơn vị diện tích.