TIN HOẠT ĐỘNG

Lúa OM5451 bón Phân Công nghệ Sinh Học hiệu Con Lười được 29 ngày tuổi của anh Út Đúng ở xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Thân cây to mập, gốc xanh, bộ rễ phát triển mạnh, rễ mập có màu trắng và nhiều lông hút ở chóp rễ sẽ hút được nhiều dinh dưỡng nuôi cây Lúa.