TIN HOẠT ĐỘNG

Thực tế 35ha Lúa bón phân Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười của nhà anh Năm ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Cây Lúa đẻ nhánh khỏe, bộ lá xanh tươi mỡ màng, sạch sâu bệnh hại, chưa phun xịt lần nào. Anh Năm đã sử dụng phân bón hiệu Con Lười được mấy vụ Lúa và rất hài lòng với kết quả thu được.