TIN HOẠT ĐỘNG

Thăm cánh đồng Lúa bón phân công nghệ sinh học hiệu Con Lười của gia đình anh Mưa ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Lúa được 30 ngày tuổi đã vãi Phân hiệu Con Lười 2 lần, cây Lúa phát triển rất tốt, nở bụi khỏe, cây cứng, bộ lá dày, sạch sâu bệnh hại, chưa phải phun xịt thuốc BVTV lần nào.