TIN HOẠT ĐỘNG

Hôm nay 10/9 Cán bộ công ty mùa vàng xuống thăm cánh đồng lúa ST24 ứng dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười sản xuất theo hướng tạo ra Thóc Gạo An Toàn của nhà anh Linh ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Anh Linh rất thích phân bón hiệu Con Lười, nên vụ nào anh cũng sử dụng. Đến nay anh đã sử dụng qua nhiều năm để tạo ra sản phẩm Thóc Gạo chất lượng cao, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.