TIN HOẠT ĐỘNG

Lúa bón phân Công nghệ Sinh học hiệu Con Lười của nhà anh Hồng ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Lúa 5451 bón phân Công nghệ Sinh học hiệu Con Lười nhà anh Hồng ở xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp được 74 ngày tuổi: Bông Lúa to, bộ lá khỏe, sạch sâu bệnh hại. Thực tế ghi hình ngày 24/08/2020.