TIN HOẠT ĐỘNG

PHÂN HIỆU CON LƯỜI - GIẢI PHÁP GIÚP BÀ CON BẢO VỆ THÀNH QUẢ TRƯỚC ĐIỀU KIỆN BẤT THUẬN CỦA THỜI TIẾT.

Điều kiện thời tiết bất lợi gây cản trở đến quá trình thu hoạch và chất lượng nông sản. Cây lúa chín nhưng thu hoạch muộn có thể gây rụng quả, nảy mầm, thối quả.... Bón Phân Công nghệ Sinh Học hiệu Con Lười giúp cây Lúa cứng cây hạn chế được sự đổ ngã. Đặc biệt, hạn chế sự nảy mầm, rụng quả, thối quả trước điều kiện thời tiết bất lợi➡️➡️➡️ Giữ được năng suất và chất lượng nông sản.