TIN HOẠT ĐỘNG

Thực tế Lúa bón phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

Thực tế Lúa bón phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười tại nhà anh Hồ ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ đã sử dụng phân bón hiệu Con Lười cho cây Lúa được 7 vụ đều cho kết quả rất tốt. Thực tế đồng ruộng ngày 22/05/2020. ☎️☎️☎️ Mời bà con liên hệ Hotline: 0989836001 - 024 3876 0150 để được tư vấn.