TIN HOẠT ĐỘNG

Vua Lười về Miền Tây Nam Bộ đánh giá kết quả Lúa bón phân hiệu Con Lười cho thu hoạch đầu năm 2020

Thực tế 8 mẫu Lúa OM4900 bón phân hiệu Con Lười tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. ☎️☎️☎️Liên hệ hotline: 0989 836 001- 024 3876 0150 để được tư vấn kỹ thuật.