TIN HOẠT ĐỘNG

Phân bón hiệu Con Lười NPK 12-6-8 thế hệ F11 giúp bà con Giảm Chua và Hạ phèn rất tốt.

Thực tế đồng ruộng tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An mặc dù đất nhiễm phèn nặng nhưng khi bón phân Con Lười cây Lúa phát triển tốt cho năng suất cao. - Rễ Lúa phát triển ôm bầu đất to, nhiều rễ trắng

-Thân cây cứng, to mập và giữ được màu xanh đến cuối vụ.

- Lá dày, không bị tím đầu lá.

- Bông thóc to, hạt chắc mẩy vào tận cậy.

☎️☎️☎️Liên hệ hotline: 0989 836 001- 024 3876 0150 để được tư vấn kỹ thuật.