TIN HOẠT ĐỘNG

Lợi ích của phân Con Lười là gì?

Thực trạng Thóc Gạo mất giá trong khi năng suất không tăng. Vậy Giải Pháp nào có thể giải quyết bài toán kinh tế cho bà con trồng Lúa ❓❓❓ ???? Các nhà Khoa học dày công nghiên cứu ra phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười giúp bà con sản xuất Lúa Gạo giá trị cao: ✅Giảm sâu bệnh hại ✅Giảm sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật ✅Nâng cao chất lượng nông sản ✅Nâng cao năng suất nông sản ✅ Cải tạo đất trong quá trình canh tác