TIN HOẠT ĐỘNG

Phân Con Lười hân hạnh phục vụ bà con tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vụ Đông Xuân năm 2020

NHỮNG CHUYẾN HÀNG NHỎ MANG UY TÍN LỚN LIÊN TỤC ĐƯỢC ĐƯA VỀ HUYỆN TÂN HIỆP, TỈNH KIÊN GIANG PHỤC VỤ BÀ CON.