TIN HOẠT ĐỘNG

Phân bón hiệu Con Lười - Giúp nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế tại tỉnh Long An

Anh Út Mười tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An sử dụng phân bón Hiệu Con Lười cho cây Lúa vụ 3 năm 2019 đạt năng suất 7,2 Tấn/ha - tăng so với ruộng Lúa bón phân truyền thống 700 kg/ha.