TIN HOẠT ĐỘNG

Công ty CP Phân Bón Mùa Vàng được trao tặng chữ "TÍN" "TÂM TÀI"

Ngày 10/1/2014 , Công ty được Hội Các Nhà Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam trao tặng chữ “TÍN” ”TÂM TÀI” .

 

 

 

 

 Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Luých vinh dự nhận kỷ niệm chương và hoa

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân , TS Hàn Mạnh Tiến Chủ tịch Hội VACD trao tặng

Phân viên nén Mùa Vàng