TIN HOẠT ĐỘNG

Chứng nhận "SẢN PHẨM TIN CẬY"

Công ty vinh dự được VIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC TẾ và TẠP TRÍ SỞ HỮU CHÍ TUỆ & SÁNG TẠO chứng nhận “SẢN PHẨM TIN CẬY”

 

 

Công ty tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới, giúp bà con nông dân tiết kiệm chi phí, tăng năng suất cây trồng.

 

Phân Viên Nén Mùa Vàng