TIN HOẠT ĐỘNG

Thăm quan mô hình Lúa sử dụng phân viên nén Con Lười tại Thái Bình

Ngày 15/4/2014, Công ty CP Phân Bón Mùa Vàng thăm quan mô hình Lúa sử dụng Phân Viên Nén nhả chậm mang nhãn hiệu Con Lười. Trong chương trình thăm quan mộ số hộ áp dụng Phân Viên Nén Con Lười vào sản xuất Lúa, cây lúa sinh trưởng khỏe,  đẻ nhánh mạnh, tỉ lệ nhánh hữu hiệu cao.

 

Sau khi áp dụng Phân Viên Nén Con Lười, với diện tính áp dụng là trên 13 ha, ông Lưỡng chia sẻ: "Phân này chỉ bón có một lần, đã tiết kiệm được công bón, giảm cỏ dai, giảm sâu bệnh, tăng năng suất ".

 

 

Thăm mô hình áp dụng Phân Viên Nén Con Lười

 &feature=youtu.be

 

Phân Viên Nén Mùa Vàng