TIN HOẠT ĐỘNG

Đây là kết quả cánh đồng Lúa Nếp IR4625 của anh Cao Văn Lăng ở ấp 2, xã Long Thạnh, huyện Thủ thừa, tỉnh Long An sử dụng phân bón CNSH hiệu Con Lười cho vụ Hè Thu năm 2020

Cây Lúa cứng cây, giảm đổ ngã, bộ lá khỏe, dày lá, giảm sâu bệnh hại. Bông Lúa chắc mẩy vàng óng cho năng suất và chất lượng rất cao. Hình ảnh thực tế được ghi ngày 25/09/2020.

Thực tế Lúa bón Phân Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười nhà anh Tám tại xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An trong vụ Hè Thu năm 2020:

Cây Lúa cứng cây, hạn chế đổ ngã, bộ lá đài khỏe, sạch sâu bệnh hại, bông Lúa chắc mẩy tận cậy, hạt thóc vàng óng hơn so với đối chứng.